Allround

Ervaren directieondersteuner, organisator met talent. Zelfstandige teamplayer die er plezier in heeft de ondersteuning van een organisatie te optimaliseren.

Herkent u dit?

"We doen het al jaren op deze manier" Lees verder...

 

Vaardigheden

  • Communicatief
  • Klantgericht
  • Out-of-the-box denker
  • Sociaal en betrokken
  • Frisse kijk
  • Dienstverlenend

 

 

Verslaglegging

Notuleren en rapporteren

Vergaderingen waar besluiten worden genomen moeten kundig en gedetailleerd genotuleerd worden om latere discussies te voorkomen. Het is van belang op welke wijze een besluit tot stand is gekomen, wie de verantwoordelijkheid heeft en hoe een besluit gecommuniceerd gaat worden naar belanghebbenden. Een actie- en besluitenlijst bij een vergaderverslag maken het volgen van afgesproken vervolgstappen helder.

Als uw bedrijf iemand ontbeert die snel en accuraat notuleert verzorg ik deze taak voor u. Bij de vergadering ben ik aanwezig en maak het verslag op mijn laptop.

Binnen 2 werkdagen uur na de vergadering ontvangt u het verslag digitaal in uw eigen huisstijl. Een besluitenlijst en actielijst maken het verslag compleet. De verslagen kunnen aanvullend digitaal of op papier naar de betrokkenen worden gezonden.

Ik heb ruime ervaring in het notuleren van directie vergaderingen, een strategisch HR overleg en klachtenprocedures en wend die expertise gaarne aan ten behoeve van uw organisatie.

Hoe komt een samenwerking tot stand?

Na een eerste (meestal) telefonisch contact kom ik bij u langs en bespreken we het evenement dat georganiseerd mag worden. Samen bepalen we het doel van de samenwerking. We bespreken hoeveel tijd ik middels Doel(E)gericht kan besteden aan de opdracht en maken een prijsafspraak. Op het afgesproken moment start ik met het uitwerken van de opdracht die zowel op uw locatie zal plaatsvinden als op mijn eigen kantoor

Neem nu contact op!

 

 

 

 

 

Welcome
Welcome
image1 image2 image3 image4

Resultaatgericht

Snel en efficiƫnt

Niet plaatsgebonden

Teamspeler

Welcome
themed object
...op de site van Doel(E)gericht
get in touch
back to top

This is advertising space for google ads, affiliate links or anything else you can think of

... this space will grow as you add more information ...